12.9.2009

 MVP Liepzig - DE

Rozhodčí :    Jens Witter - DE

Ocenění:    Excelent 1, CAC-VDH, CAC-DTK, CACIB, BOB, Landessieger Sachsen 2009

Posudek:   OH 30cm, 3,90kg, typický tříletý samec s prvotřídní hlavou a vynikajícím osrstěním, vynikajícím hřbetem. Vynikající spodní i horní linie. V postoji a pohybu bezvadný - pohybový - průběh, přívětivá a milá povaha.

Dárkem na této výstavě bylo mimo krásného ocenění,  i zvláštní pozornost od pana rozhodčího, který nás nechal kroužit v kruhu a ke všem přihlížejícím nahlas vyjádřil obdiv k našemu odchovanci, vyzdvihl jeho mimořádné kvality, včetně povahových vlastností, bezchybnost jedince a dokončil jeho proslov slovy : super, super super.... závěrem našemu jedinci zatleskal. Bylo to velmi příjemné a umocnilo to celkovou atmosféru našeho úspěchu. Rádi bychom touto cestou vyjádřili dík za příjemné zážitky z tohoto posuzování -  Moc děkujeme!!!

   

   

   

   

   

...to koukáte, to koukáte, co jsem vyhrál v cizině...:-)))